Mk 4, 26-34
Zástupom hovoril Ježiš v podobenstvách. Ale učeníkom ich vysvetľoval. Ježiš nedávkuje svoje kázanie podľa inteligencie poslucháčov. Chce predsa, aby mu porozumeli všetci. Ale túto formu volí, lebo sa najviac hodí pre to, aby jej ľudia porozumeli a lepšie si ju zapamätali. Ježiš tak podopiera svojich poslucháčov, aby jeho slová uchopili a zachovávali vo svojich srdciach. Pomáha tak očiam, ktoré nevidia, a ušiam, ktoré nepočujú. A Boh takto koná stále, od počiatku sveta. Nielenže komunikuje svoje Slovo, ale on ho komunikuje pre nás najvhodnejším spôsobom. Preto sa stal nakoniec človekom, aby sme mu aspoň trochu porozumeli.

Pane, daj, aby sme boli stále pozorní na tvoje slová.

Fr. Damián, OP