Osobná svätosťJn 17, 20-26

„Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“ Ježiš prosí svojho Otca, aby sme aj my boli jedno, ako je On jedno so svojím Otcom. Ježiš sa modlí o Ducha Svätého pre nás.

Skutočné úsilie o jednotu všetkých kresťanov sa prejavuje úsilím o osobnú svätosť. Teda nie tí druhí, ale ja mám byť svätyňou Ducha Svätého, svätyňou Lásky.

Zmierenie a jednota začína zodpovedným plnením každodenných povinností a záväzkov voči blížnym. Aby našiel Duch Svätý miesto v nás, musíme zo svojho srdca vyhodiť ducha neprajnosti, závisti a nenávisti.

Fr. Šimon OP