Mt 6,1-6.16-18

Vstupujeme do Veľkého pôstu, ktorý je prípravou na veľkonočné sviatky. Ako sa dá dobre využiť tento čas prípravy? Tradícia je veľmi praktická – pozýva nás k skutkom almužny, modlitby a pôstu. Prečo práve týchto troch vecí? Ich aplikovaním totiž môžeme pochopiť dve veľmi dôležité duchovné hodnoty. Prvou hodnotou je obeta. Pre almužnu je to schopnosť podeliť sa s peniazmi, pre modlitbu obetovať čas a pre pôst obetovať potešenie z jedla a pitia ako niečoho bytostného. Takto nás naše malé obety privedú k hlbšiemu pochopeniu obety Krista, ktorá nebola príjemná, a predsa bola potrebná. Tou druhou hodnotou je dôvera, že Boh dokáže tvoriť aj z ničoho. Takto na Veľkú noc čelí ničotnosti smrti, aby nás priviedol k novému životu zmŕtvychvstania.

Pane, uč nás múdrosti obety a zmŕtvychvstania.

Fr. Irenej, OP