Jn 10, 1-10

Kto uzná Ježiša za Mesiáša, je vylúčený zo židovského spoločenstva. V deviatej kapitole evanjelista opisuje slepého od narodenia, ktorý je obrazom kresťana. Čo sa s ním deje? Desiata kapitola je tajomnou odpoveďou. Obraz Ježiša, ktorý ako Pastier, zhromažďuje svoje ovce. Prvou „ovcou“ bol uzdravený slepec od narodenia, ktorého židia vyhnali. Zlodeji si privlastňujú to, čo im nepatrí. Autoritu, ktorá patrí iba Bohu. “Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš. A vyhnali ho von.“ (Jn 9, 34)

Ježiš ho prijal a stal sa pre neho Dobrým Pastierom. Obraz pastiera v starom zákone je ambivalentný. Pastieri boli permanentne nečistí, kvôli stádu a kvôli tomu, že nepraktizovali pravidelne púte do Jeruzalema. Napríklad v Žalme 23 je zas samotný Boh predstavený ako Pastier. Dávid sa nechal viesť Bohom ako ovečka, preto mohol byť neskôr dobrým pastierom, kráľom Izraela. Prorok Ezechiel (34. kapitola) hovorí o zlých pastieroch, ktorí pasú seba, nie ovce.

Každý človek je vlastníctvom Boha. Ježiš predstavuje seba ako nový chrám, nový duchovný priestor. „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.“ Veru, veru, to je slávnostná reč, ktorou sa zvýrazňuje, že ide o nadväznosť na to, čo sa udialo v minulosti. Ovčinec evanjelista nazýva netypickým slovom /aule/. To znamená, že Ježiš nerieši chov oviec. Aula, miesto, kde sa môže zhromaždiť veľa ľudí. Nové spoločenstvo, v ktorom sa legitimizuje poznanie Ježiša. Kto sa priznáva k Ježišovi, stáva sa súčasťou „ovčinca – auly“. Svätý Tomáš Akvinský aj iní svätci nazývajú Božie slovo bránou do ovčinca.

Fr. Šimon OP