Srdce rukyOtázkou prvej časti prípravy je obsah našej viery. Základným textom bude vyznanie viery – Verím v Boha. Život viery chce zaznieť celou ľudskou bytosťou. Boh túži po našom srdci, chce byť poznaný rozumom a viditeľný v našich skutkoch. Pápež Benedikt XVI. hovorieval, že víťazstvo Božieho kráľovstva je isté.

Dnešná doba je časom rozsievania a vzrast semena zaisťuje Pán. Každý kresťan teda vie, že musí urobiť všetko to, čo je v jeho silách, ale konečný výsledok záleží na Bohu. Toto vedomie nás udržuje v každodennej nádeji, osobitne v ťažkých chvíľach. Život kresťana je poznávaním tejto pravdy, ktorú vyjadril sv. Ignác z Loyoly: „Konaj tak, akoby všetko záležalo len od teba, ale modli sa tak, že v skutočnosti všetko záleží iba na Bohu.“   

 1. SRDCE – ROZUM – RUKY
 • Srdce – najdôležitejší je môj osobný vzťah s Ježišom v mojom srdci.
  Ako budovať osobný vzťah s Ježišom, o túto oblasť sa budeme snažiť počas spoločných stretnutí pri svätej omši, v skupinkách, aby to pokračovalo v každodennom živote.
 • Rozum – nemilujeme to, čo nepoznáme.
  Ako porozumieť viere? O túto oblasť sa budeme usilovať pri spoločných stretnutiach po svätej omši a v stretnutiach v skupinkách.
 • Ruky – „viera bez skutkov je mŕtva“ Jak 2, 14-26
  Ako ukázať vieru? Pozvanie birmovancov, aby sa zapojili do budovania spoločenstva veriacich. Napríklad čítanie pri svätej omši, spievanie žalmov, prinášanie obetných darov, asistovanie kňazovi pri sv. omši, zapojiť sa do spevokolu, služba v Klube u Jakuba – obsluha, upratovanie, a pod.

Uvažovať, rozprávať o viere súvisí s uvažovaním a rozprávaním o láske. Pretože láska – to je viera v dobro milovanej. Mojou láskou, milovanou môže byť čokoľvek, napríklad osoba, vec, koníček… Ak niečo mám rád, milujem, tak verím, že to má v sebe dobro. Láska je otázkou času. Koho alebo čo milujem, tomu venujem čas. Komu alebo čomu venujem najviac času? Čo je mojou láskou? „Kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce.“

 • Viera chce porozumieť.  /Fides quaerens intellectum/. Byť skutočne veriacim človekom vyžaduje zvedavosť. Túžba po porozumení viere. Nebezpečie spočíva v tom, že v živote viery chcem len rozumieť alebo keď si poviem, to je jedno, mňa to nezaujíma.

(Podiskutovať o tom, ako je to s nami, s našou vierou? Chcem veriť? Robím niečo pre to?)

Otázka a odpoveď: Ako súvisí viera s láskou a časom?

Láska je viera v dobro milovanej osoby, veci.
Ak niečo, niekoho milujem, vyžaduje to odo mňa čas.

 


 1. Por. Pápež Benedikt XVI; Modlitba Anjel Pána, vo Vatikáne 17. 6. 2012 
 2. 2. Por.: TIBOR MACÁK, KN 36/2017; …píše apoštol Jakub vo svojom liste a zdanlivo je v protiklade s obráteným apoštolom Pavlom, ktorý zasa hovorí, že pred Bohom sa stávame spravodlivými nie pre naše zásluhy, ale skrze našu vieru. Podľa správnej teologickej interpretácie však v tvrdeniach rozpor nie je – obe sa navzájom dopĺňajú. Počas mojej nedávnej návštevy Iránu som sa dal do reči aj s moslimským psychológom a teológom šiítskej vetvy islamu. Seyyed Mahdi Naji žije v spirituálnom centre Iránu, ktorým je mesto Mašhad s 1200-ročnou hrobkou imáma Rézu. Ročne k nej putuje 20 miliónov veriacich moslimov, a to nielen šiítov, ale aj sunitov. Reč bola aj o teroristických útokoch islamských radikálov a ich obľúbenom pokriku Allahu Akbar pri zabíjaní nevinných ľudí. Seyyed mimoriadne kládol dôraz na dve veci – svojvoľnú interpretáciu islamu sfanatizovanými radikálmi, začo na nich a terorizmus vôbec vydal fatvu najvyšší iracký ajatolláh Ali al-Sistání. Vyhlásil ich tým za odpadlíkov od viery. Druhou kľúčovou vecou podľa Seyyeda je, že nie každý, kto si hovorí moslim, ním aj skutočne je. Dôležitá je viera, ale aj skutky, bez ktorých je mŕtva. Nezáleží na tom, či niekto nosí moslimské oblečenie – ak sa nespráva k druhým ľudsky a podľa odporúčaní proroka Mohameda, nie je moslim. V islamskom svete je populárne zvolanie Allahu Akbar pri rôznych príležitostiach. Ale kričať ho pri zabíjaní nevinných ľudí je morbídnym príkladom svojvoľnej interpretácie náboženstva. Svojvoľne si ho však interpretujú aj mnohí kresťania, a najmä v prípade politikov dostáva zdôrazňovanie pokrstenia a pobirmovania zvlášť protivnú príchuť. Ľudia, nedajte sa klamať!

Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.