Mt 13, 36-43

Dnešné evanjelium hovorí o konci času, ale vychádza z našej skúsenosti v dejinách. Kúkoľ, čiže „deti Zlého“, má byť spálený – nie v historickom čase, ale až po jeho skončení. „Žatva je koniec sveta.“

„Roľa je svet.“ Deti nebeského kráľovstva sú charakteristické tým, že vo svete sú nerozoznateľné. Buď ako kvas v ceste alebo ako malé zrnko horčice. Ich charakteristickým znakom – z pohľadu sveta – je bezvýznamnosť. Ježiš aj nám hovorí, že náš pohľad nemá byť upriamený do rámca nejakej inštitúcie, napríklad cirkvi. Ale máme pokojne a jednoducho pozorovať okolitý svet.

Nie však so zámerom vytrhávať aj s koreňmi všetkých, ktorí sa dopúšťajú bezprávia. Zlé i dobré zrná rastú na tom istom poli. Sú prikryté zemou, jedno vedľa druhého, v neobyčajne tajomnom zjednotení, ktoré až na samom konci bude môcť byť rozdelené. Ale ani vtedy rozdelenie nepripadne človekovi, ale anjelom.

Fr. Šimon, OP