blahoslavená sestra ZdenkaPrvá blahorečená Slovenka
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 24. december 1916, Krivá na Orave, Slovensko;
Smrť: 31. júl 1955 (38 ročná), Trnava, Slovensko;
Beatifikácia: 14. september 2000, sv. Ján Pavol II.;
Sviatok: 30. júl

Životopis: Cecília Schelingová sa narodila ako desiate z jedenástich detí. Príklad Milosrdných sestier Svätého kríža, pôsobiacich v jej rodnej farnosti ju podnietil, aby k nim ako pätnásťročná vstúpila. V kongregácii žila nábožným životom; usilovala sa o poníženosť a užšie primknutie sa k ukrižovanému Kristovi. Pracovala ako zdravotná sestra v Bratislave, v Humennom a opäť v Bratislave. Ochotne slúžila chorým a liečila im rany tela i duše. V tom čase vládna moc, nepriateľská voči Bohu a Cirkvi, sa pokúšala všemožným spôsobom vyhasiť vieru a prenasledovala predovšetkým biskupov, kňazov a aktívnych veriacich. Sestra Zdenka sa pokúšala pomôcť kňazom, ktorí boli v nebezpečenstve dlhotrvajúceho uväznenia, ba aj súdneho výroku smrti. Jej postoje vyjadrovali vnútornú ochotu priniesť aj veľké obety pre trpiacu cirkev. Dvakrát sa podieľala na príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Ráno 29. februára 1952 štátna bezpečnosť zatkla sestru Zdenku. Potom aj ona sama bola uväznená a podstúpila kruté mučenie. Režim ju 17. júna 1952 odsúdil na 12 rokov väzenia. Všetko však znášala s hrdinskou trpezlivosťou. Väznená bola v Rimavskej Sobote, Pardubiciach, Brne, vo väzenskej nemocnici v Prahe na Pankráci. Z Prahy bola sestra Zdenka 16. apríla 1955 ako ťažko chorá prepustená z väzenia a prijatá do nemocničného ošetrenia v Trnave. Sestra Zdenka zomrela zaopatrená sviatosťami počas sv. omše v nedeľu 31. júla 1955 o 7.45 hod. v trnavskej nemocnici na onkologickom oddelení so slovami: „Boh tak chce – nech sa stane Božia vôľa“. Plná rehabilitácia sestry Zdenky nastala v roku 1970.

Pomoc: patrónka zdravotných sestier; pomocníčka kňazov; za ochranu kňazov a za úctu k nim; chorým na rakovinu;

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13)