Lk 12,35–38

Ježiš nás pozýva k bdelosti, ktorú blahoslaví. Čo sa pod tým myslí? Bdelosť je stav vedomia. Vedomia vzťahu medzi človekom a Bohom. Ježiš tento vzťah vykresľuje v podobe očakávania pána domu a sluhu, ktorý v pánovom dome očakáva jeho príchod. Tento príbeh opisuje cieľ života každého človeka, ktorým je stretnutie s Pánom.

Zároveň ukazuje cestu k cieľu, ktorou je postoj služby lásky. Na tejto ceste sa totiž deje zázrak premeny. Sluhovia, ktorí v živote zostanú verní svojmu poslaniu službe Bohu v blížnych, tých Boh obslúži vo svojom dome, keď sa stretnú. Bdejme, aby sme si vedeli všimnúť zázrak tejto premeny.

Pane, priveď nás k blaženosti cestou služby lásky.

Fr. Irenej, OP