Premenenie na hore tábor - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 6,1-5

Sobota je pre židov posvätný deň, zasvätený Bohu. V tento deň sa možno viac ako po iné dni snažia upriamiť na Božie tajomstvo, podobne ako kresťania v nedeľu. Jednou z čŕt Božieho tajomstva je veľkodušnosť. Boh má dostatočné „veľkého Ducha“ – je veľkodušný, aby každého jedného z nás prijal vo svojej blízkosti, aj napriek našim slabostiam a limitom. Preto, keď sme pozvaní stávať sa na Boží obraz, sme tiež pozvaní zrkadliť Božiu veľkodušnosť a vedieť prekonávať našu úzkoprsosť škrupulantskosti pri posudzovaní druhých a pohoršovaní sa nad nimi.

Božia veľkodušnosť rozširuje ľudské srdcia, nechajme sa teda Bohom premieňať.

Fr. Irenej, OP