Duchovná obnova ruženčiarov

Duchovná obnova ruženčiarov

Členovia ružencového bratstva z farnosti Zvolen – Západ mali spoločnú duchovnú obnovu. Stretli sa v kostole sv. Dominika, aby rozjímali nad modlitbou ruženca, ale aj nad Pannou Máriou a jej úlohe v našich životoch. Spoločne si tiež obnovili sľuby členov ružencového...
Modlíme sa ruženec pred sv. omšou

Modlíme sa ruženec pred sv. omšou

Ružencové bratstvo je spoločenstvo modliacej sa Cirkvi. Ruženec je modlitba, v ktorej sa spája Boh v modlitbe Verím v Boha s modlitbou Otčenáš – modlitba, ktorú nás naučil Ježiš Kristus a Panna Mária – oslava a zvolanie Zdravas Mária. Svätá Mária – pros za nás...
Duchovná obnova Ružencového bratstva 10. 9. 2022

Duchovná obnova Ružencového bratstva 10. 9. 2022

Srdečne vás pozývame na duchovnú obnovu Ružencového bratstva v sobotu 10. 9. 2022. Pre bližšie informácie kontaktujte horliteľku ružencového bratstva alebo duchovného otca. Budú k dispozícii formačné materiály pre RB (knihy a brožúrky)....
Prvá sobota 3. 7. 2021 – modlitba ruženca a adorácia

Prvá sobota 3. 7. 2021 – modlitba ruženca a adorácia

Spoločenstvo sv. Zdislavy vás pozýva v prvú sobotu v mesiaci (3. 7. 2021) na modlitbu ruženca spojenú s adoráciou. Duchovný program sa uskutoční v našom kostole sv. Dominika, Zvolen-Západ, v sobotu dopoludnia: 10:00 -12:15 modlitba posvätného ruženca, adorácia 12:20...
Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Povzbudenie pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! S istotou môžem povedať, že všetci sme si mysleli, že tento rok bude určite ľahší ako ten predošlý. Ale nie je. Pravidelné mesačné stretnutia sa stále neodporúčajú, účasť na bohoslužbách je zakázaná, sv. prijímanie sa nesmie...
Oznam pre členov Ružencového bratstva

Oznam pre členov Ružencového bratstva

Milí členovia Ružencového bratstva! Končí sa rok 2020, ktorý nebol pre nikoho ľahký. Počúvame to z každej strany. O to ťažšie nám padnú do úst slová vďaky za takto prežitý rok. Ďakujme za to, že sme to prežili, a mnohí z nás jedine s ružencom v ruke, a teda pod...