Matka ustavičnej pomociMilí členovia Ružencového bratstva!

S istotou môžem povedať, že všetci sme si mysleli, že tento rok bude určite ľahší ako ten predošlý. Ale nie je. Pravidelné mesačné stretnutia sa stále neodporúčajú, účasť na bohoslužbách je zakázaná, sv. prijímanie sa nesmie podávať. Cítime sa stratení a opustení. Čo nám zostalo – MODLITBA. Vytrvalá modlitba posvätného ruženca je pre nás určitou bohoslužbou, spojením medzi nami a Bohom, ruka v ruke s Pannou Máriou. Znovu vás chcem povzbudiť k modlitbe posvätného ruženca, k modlitbe svojho desiatku. Každý deň sa takto spojíme a prosíme alebo ďakujeme. Prosme nielen za seba, ale aj za všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc, povzbudenie alebo pohladenie duše. Povzbudiť nás môžu aj slová, ktoré nájdeme v mesačníku ružencových bratstiev na Slovensku, v časopise Ruženec.

Pomáhajme si vzájomne a opierajme sa o Pannu Máriu!

Horliteľka Ružencového bratstva.