Lk 9,51-56

Ježiš a apoštoli sa vydali na cestu do Jeruzalema. Tá istá cesta, iný úmysel a iné prežívanie. Kým pre Ježiša je cesta do Jeruzalema cestou, na ktorej si uvedomuje, že bude trpieť, a preto sa nehnevá, ak ho na tejto ceste neprijmú. Tak pre apoštolov je rovnaká cesta, očakávaním triumfu, ktorý by mal u ľudí vyvolávať rešpekt a úctu, a preto zahoria, podľa nich spravodlivým hnevom, keď sa im to nedostáva.

Aký široký by bol náš pohľad na život, keby sme sa stali priateľmi kríža? Ježiš a jeho milosť, by nás naučili vidieť cestu aj tam, kde my čisto ľudsky cestu a pokoj nevidíme. Je to sám život, ktorý nás zakaždým pokarhá, keď sa dostaneme na križovatku života, a budeme si chcieť vybrať cestu vládnutia, a nie služby.

Fr. Irenej, OP