ČasMk 8, 1-10

„V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup.“ V akých dňoch? Evanjelium to opisuje ako čas, bez času. Tam, kde je vždy prítomný Boh, ktorý zaručuje čosi trvalé. Keď sa ľudské ohraničenie spojí so životom Boha.

Biblia nechápe čas ako tečúcu rieku z neznáma do neznáma alebo vracajúcu sa v nekonečnom kolobehu, ale ako napríklad zrno, z ktorého vyrastie strom a množstvo plodov na ňom. Nie človek, ale Boh určuje čas zrodenia i smrti. Vylúčená je náhoda aj osudovosť.

Aj v dnešnom evanjeliu je Ježiš iniciatívny, praktický a konkrétny. Ježišovo srdce je dotknuté, keď pozoruje ľudí, ktorí mu niekoľko dní venujú svoj čas a nezaoberajú sa tým, čo budú jesť. „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť.“ Sú to rodičovské starosti, vlastné otcovi, matke, a nie učiteľovi či vodcovi.

Fr. Šimon OP