Drahokam poznania - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 12, 38-42

„Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ Domáhanie sa znaku je prirodzené. Všetci proroci Izraela boli nútení, pomocou konkrétnych znakov, dokázať autentickosť svojho proroctva. Teda otázka farizejov a zákonníkov nebola neobvyklá. Ježiš im však povedal: „Zlé pokolenie žiada znamenie.“

Prečo Ježiš nechce urobiť znamenie? Ježiš nikdy nerobí zázrak pre zázrak. Nekoná zázrak ani preto, aby uspokojil niečiu zvedavosť, ani preto, aby sa zapísal v očiach ľudí, ani kvôli tomu, aby pokoril pyšných. Aby nám Ježiš ukázal znamenie, musíme byť na ceste úprimného hľadania pravdy.

Chceme naozaj vidieť znak? Najskôr musíme urobiť poriadok vo svojom srdci. Bez toho žiaden znak nebude mať vplyv na náš život. Ani najväčší zázrak neprivedie človeka k viere. Najskôr sa treba zbavovať tvrdosti srdca a neustále túžiť po pravej múdrosti.

Fr. Šimon, OP