Loďka do svetla - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 8,1-3

Jeden prednášajúci na predmete misiológia vtipne poznamenal, že spôsob vykonávania misijnej činnosti je ísť medzi ľudí a ohlasovať evanjelium rovnako ako Ježiš. Následne si povzdychol: „A niektorí len chodia.“ Ako môžeme kázať a obnoviť misijný zápal Cirkvi? Misionári hovoria o dvoch cestách. Prvou cestou je nachádzať v každej kultúre to, čo je v súlade s evanjeliom. Teda ukázať, ako je Kristus už na tom mieste prítomný. Druhou cestou je priniesť to, čo je z tradície viery a čerpá z evanjelia. Teda prinášať Krista spôsobom, aký tam ešte prítomný nebol (modlitba a sviatosti).

Pane, obnov v nás misijný zápal odhaľovať Krista už prítomného i čerpať zo znamení jeho prítomnosti.

Fr. Irenej, OP