Svetlo z hora - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 12, 1-11

V dnešnom Evanjeliu máme obraz Cirkvi so všetkými jej rozmermi. Ako má vypadať Cirkev a ako má konať. Prvá funkcia, ktorú predstavuje Marta je diakonia – služba, veľmi dôležitá v Cirkvi. Liturgia – modlitba, je to čo robí Mária, bezprostredná služba Ježišovi. Martýria – svedectvo, misia Lazára. „Prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára.“ Cirkev je najpríťažlivejšia z dôvodu svedectva. Lazár je svedok človeka vzkrieseného z mŕtvych. To je dôležité aj dnes, svedectvo ľudí, ktorí povstali zo smrti hriechu.

Cirkev má byť domom pre všetkých. Každý rozmer má svoj význam aj úlohu. Nemajú stáť proti sebe, ale majú ukazovať múdrosť. Prvé miesto vždy patrí Bohu. Na vzťahu s Bohom je postavené všetko ostatné. Nik nepovstáva sám zo svojich hriechov. Osobná skúsenosť človeka v stretnutí s Bohom dokáže človeka vzkriesiť, podniesť. Diakonia nemôže byť útekom od liturgie. Judáš chce utiecť do služby chudobným, na úkor liturgie. „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“

Mária vylieva drahocenný olej na nohy. Ona chce vyjadriť, že nikdy, ničím sa dostatočne neodvďačí Ježišovi. Na túto márnivosť zareagoval Judáš. Hovorí rozumne, že za to by sa dalo mnohým pomôcť. Ježiš Judášovi nevyčíta neúprimnosť. Odpovedá mu ako múdry pedagóg, ktorý postupuje tak, že považuje svojich zverencov za lepších, než sú v skutočnosti. V prípade Judáša ani to nestačilo.

Boh s nami zaobchádza tak, akoby sme boli oveľa lepší, než v skutočnosti sme.

Fr. Šimon OP