Človek pred tajomstvom Boha - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 16, 23b-28

V dnešnom úryvku evanjelia Ježiš hovorí učeníkom, ale aj nám dnes, o dni, kedy sa jeho priatelia presvedčia, že sa všetko otočilo. Že v konečnom dôsledku Otec nedopustil, aby Ježiš bol ponechaný porušeniu v hrobe. Bude to deň, kedy budú pozorovať Svetlo silnejšie ako slnko. Už nebude miesto na otázky a pochybovanie. Všetko, čo sa dovtedy zdalo ako záhada, vyvolávalo otázky, bolo ťažké na pochopenie, sa stane jasné a samozrejmé. Učeníci sa budú môcť obrátiť k Otcovi s plnou dôverou, že budú vypočutí.

Kým nenastal tento deň, pochybnosti boli také veľké, že im slová usychajú v hrdle a nemajú odvahu, aby o čokoľvek prosili. „Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“ Je to veľmi pekný odkaz. V texte nie je priamo vyjadrená vôľa Otca, ale taký je zmysel Ježišových slov. Vôľa Otca je, aby vaša radosť bola úplná. „Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene.“ Padá múr, ktorý oddeľoval človeka od Boha. Pokoj zmŕtvychvstalého Krista odstraňuje všetky prekážky medzi človekom a Bohom.

„V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.“ V týchto slovách je vyjadrená dôvera medzi priateľmi bez potreby prostredníkov, dokonca bez Ježiša. Pretože priatelia Ježiša sa stali obrazom Mňa, Otec vo vás zazrie a spozná Mňa. Preto nebude potrebné, aby som sa prihováral za vás. Sám Otec vytvorí vzťah zvláštnej priazne s každým z vás, pretože ste boli mojimi priateľmi, dôverovali ste mi a uverili ste, že som naozaj prišiel ako poslaný od Otca.

Fr. Šimon OP