„To je tá naša Slávna päťka,
ktorá naozaj tak nezriedka,
nám pomáha a  oroduje,
milosti nám vyprosuje.“

Týmito slovami našej táborovej hymny sme začínali každý deň tábora. A veru, myslím, že naša Slávna päťka na nás v nebi myslela 😉

V pondelok sme spoznali život svätej Zdislavy. Obetavá mamička v domácnosti, dominikánka III. rádu, a k tomu všetkému aj pomocníčka a ošetrovateľka núdznych. Aj my sme si na Laniciach vyskúšali liečenie – sanitka + prvá pomoc na stanovištiach. Neskôr sme z pár surovín pripravili výborný chlebík, rožteky, buchtičky a veľa iného 🙂

Druhý deň tábora nás sprevádzal svätý Tomáš Akvinský, veľký duchovný učiteľ a dominikán. Avšak nie od začiatku svojho duchovného povolania patril k tejto reholi, najskôr bol benediktín. Vydali sme sa teda spoznať benediktínov do Sampora. Najskôr vlakom na Sliač a zo Sliača peši na Sampor. Neskôr si každá skupinka vymyslela kvíz na pozornosť počas cesty a potom sme súťažili :). Ani na naše žalúdky sme nezabudli a ochotní mnísi nám pripravili výborný obed.

V stredu nás viedol svätý Ľudovít Montfortský. Tento vášnivý kazateľ bol veľmi oddaný úcte k Panne Márii. Dnes nás nohy viedli na Bakovu jamu a cestou sme pomohli rôznym ľuďom s bežnými prácami. Keďže Ľudovít skladal nábožné piesne, aj my sme zložili pesničku, či modlitbu k Panne Márii. Na obed sme mali opekačku a napapaní sme sa potom išli previezť na koni a zahrať hry.

Svätý, ktorý nás sprevádzal počas štvrtého dňa, bol svätý Martin de Porres. Pokorný, neuznávaný a urážaný pre svoju pleť a pôvod. Tento čierny dominikán bol natoľko pokorný, že neváhal robiť aj tie najnepríjemnejšie práce. Ráno sme si teda skúsili vyčistiť zašpinený obrúsok a neskôr sme cestou ku chatkám pod Strážami zbierali smeti a dali ich smetiarom rovno do auta. Na lúke za Metrom sme si vyrobili metlu (jeho atribút) a keďže sme sa každý deň modlili desiatok ruženca, dnes sme si spravili krásny balónový ruženec.

Ani sme sa nenazdali, a už tu bol posledný deň. Tábor s nami ukončila svätá Katarína Sienská, tiež dominikánka. Raňajšie divadielko sa postaralo o predstavenie základných čŕt tejto svätej. Keď dávala chudobnému svoj plášť, povedala: „Radšej budem bez plášťa, ako bez lásky.“ Potom sme sa presunuli peši na Borovú horu ku jazierku a tam ku nám prišli policajti, ktorí nám povedali rôzne zaujímavosti o ich práci, a dokonca sme si mohli vyskúšať aj putá, nepriestrelnú vestu a ďalšie veci. Po rôznych hrách sme sa vrátili autobusom na Západ a po ďalších aktivitách o sv. Kataríne nasledovalo vyhodnotenie a parádny futbal.

Každý deň sme mali aj sv. omšu a modlitbu desiatka sv. ruženca.

S odmenami a s kopou zážitkov sa nakoniec deti vybrali domov.

A tu je celé znenie našej táborovej hymny:

Tešíme sa na ďalší tábor!

Autor článku: Janka Janigová

Ďakujeme sponzorom, ktorí náš tábor v roku 2022 podporili:

Zvolenský   Tesco        Tevos Drogérie