V sobotu 1. apríla pozývame všetkých, najmä deti, na fatimskú sobotu.

Začneme svätou omšou o 8.00 hod., po nej sa spoločne pomodlíme ruženec a nasledovať bude krátka adorácia.

Po adorácii sa presunieme do Klubu u Jakuba, kde budú spoločné raňajky v podobe malého pohostenia..

Ste srdečne vítaní!

Fatimské soboty