V sobotu 5. marca pozývame všetkých, najmä deti, na fatimskú sobotu.

Začneme svätou omšou o 8.00 hod., po nej sa spoločne pomodlíme ruženec a nasledovať bude krátka adorácia.

Ste srdečne vítaní!

Fatimské soboty