Kristus - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 9, 2-13

„Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty.“ Premeneného, osláveného Ježiša môžeme stretnúť očami viery v čistom svedomí.

Prečo nám Ježiš chce zjaviť svoju slávu? Aby sme poznávali svoje povolanie, aby sme v sebe poznávali pečať Boha. Ako traja apoštoli, aj my môžeme s Ježišom stráviť čas v tichu samoty a modlitby. Počúvať Ducha Svätého vo svojom vnútri. „A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.” (2 Kor 3, 18)

V Ježišovi nám Boh dal všetko. Odvtedy je Boh na strane človeka. Akákoľvek žaloba proti nám stráca moc. Už nás nik nemôže obviniť pred Božím tribunálom. Prečo? Lebo Ježiš je náš obranca, pred ktorým zmĺkne každá ľudská i pekelná žaloba a obvinenie.

Fr. Šimon OP