BohostánokJn 1, 35-42

„Ježiš sa ich opýtal: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Je to ústredná otázka v celom Jánovom evanjeliu. Lebo z rôznych dôvodov je možné hľadať Ježiša.

„Kde bývaš?“ To sú kľúčové slová a Jánovi učeníci vedia, o čo ide. Chcú poznať Ježiša, teda chcú mať s ním blízky, dôverný vzťah. A na to nestačia informácie. Dôležité je aj slovo: „Rabbi – Učiteľ“. Je to prototyp rabína, človeka, ktorý má autoritu a bol pre žiakov stelesnením Tóry; ktorého samotný život hovoril. Aj oni chceli byť takí. Preto ich zaujímalo, kde býva, čiže ako reaguje v každodenných situáciách.

„Poďte a uvidíte.“ Šli a zostali s ním. Kde? Evanjelistu nezaujíma miesto, lebo chce poukázať na neustálu väzbu Ježiša s učeníkmi. Skutočným miestom Ježišovho prebývania je jeho Otec. „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.“ (Jn 6, 56-57) Vzťah s Ježišom vedie ku vzťahu k Otcovi cez Chlieb života. Ak sa nám modlitba stane príbytkom v Bohu a nie občasnými návštevami, to je znak, že aj v nás prebýva Ježišov Duch.

Fr. Šimon OP