chrámLk 19,45-48

Keď sa Ježiša pýtali, ktoré je najväčšie prikázanie v Zákone, odpovedal: Milovať budeš Boha… a blížneho ako seba samého. Vo svetle tohto výroku môžeme pochopiť aj Ježišovu horlivosť pri vyčistení chrámu. On to nerobí z chvíľkového rozmaru alebo preto, aby si získal pozornosť.

Ježišovi naozaj záleží na tom, aby ľudia vedeli konať skutky milosrdenstva, z ktorých budú na konci súdení. No zároveň, aby mali lásku k Bohu. Aby mu vedeli načúvať a modliť sa. Aby ľudia nestratili pozornosť srdca na to, čo je sväté. Lebo blízkosť Svätého posväcuje, učí pravde, zaháňa hriech, obnovuje v láske, dáva integritu a spája rôznorodosť života do jednoty spočinutia pred Bohom. Ježišovo znamenie vyčistenia chrámu hovorí, že nie je jedno, v čo a ako veríme.

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Fr. Irenej, OP