Lk 21, 12-19

Tvrdý výrok Ježiša do nášho života: „Budú vás prenasledovať, (…) uväznia vás, (…) pre moje meno.“ Postoje poslucháčov Ježiša vyznievajú infantilne. Trápi ich otázka, kedy nastane ten deň a hľadajú nejaký spôsob, ako sa mu vyhnúť.

Pre Ježiša je dôležitejšie poznať cieľ jestvovania sveta. „Prístav, ku ktorému musíme doplávať, aj keď do „loďky“ nášho života narážajú vlny, keď sa nám hodiny tmy a noci zdajú nekonečné a mnohí tohto sveta by nás chceli utopiť v hlbinách.“ (R. Guardini, 1885-1968)

Uprostred temnoty a búrok života znejú Ježišove slová: „Ani jediný vlas na hlave sa vám nestratí.“ Boží súd nie je trest, ale milosrdenstvo. Zo strany Boha nám nič nehrozí. Vytrvajme na ceste do „domovského prístavu“, neotáčajme sa späť do nenávisti, pomsty, ponižovania, triumfovania nad inými.

Fr. Šimon OP