Taizé ĽubľanaPonuka pre mladých: európske stretnutie pripravuje komunita Taizé v spolupráci s miestnymi cirkvami a s podporou mesta Ľubľana.

Účastníci sa vydávajú na cestu, zanechávajú bezpečie a známe prostredie svojich domovov…

  • aby ich privítali miestni ľudia,
  • aby spoznali a zdieľali ich život a kultúru,
  • aby stretli ďalších mladých ľudí z celej Európy i mimo nej,
  • aby hľadali zmysel života prostredníctvom modlitby, ticha a spevu, rozjímania a zdieľania,
  • aby do nového roku 2024 vstúpili spoločne.

Viac informácií
Program a registrácia
Plagát stretnutia