Farnosť Zvolen-Západ oslávila sviatok svojho patróna sv. Dominika. Pri tejto príležitosti sa veriaci stretli na nádvorí kláštora a spoločne s bratmi dominikánmi prežili farský deň.

Program farského dňa sa začal sv. omšou. Po nej prichádzali na nádvorie dominikánskeho kláštora prví farníci, ktorí pripravovali pohostenie. Každý priniesol nejakú dobrotu, ktorú doma upiekol, ale hlavným jedlom dňa bol výborný kotlíkový guláš. Stretnúť sa prišli nielen farníci zo Západu, ale aj ich príbuzní a priatelia. Radosť z tohto spoločenstva mal aj administrátor farnosti páter Šimon Tyrol: „V takej príjemnej atmosfére za dobrého počasia prežívame farské spoločenstvo. Veľmi sa teším, že sa mnohí angažujú a chcú sa zapájať do diania aj mimo modlitbových aktivít. Je tu dobrá nálada, aj guláš sa už takmer zjedol. Ďakujem Pánu Bohu za tento deň, za tento čas aj za týchto ľudí.“

Medzi farníkov prišli posedieť aj bratia dominikáni, aby bližšie spoznali veriacich, ktorí navštevujú miestny kostol. S viacerými sa rozprával aj páter Irenej Fintor, ktorý ocenil, že sa ľudia chceli stretnúť aj takto neformálne. „Je to naozaj pekné vidieť, že teraz keď Cirkev prežíva aj tému synodality a rodinnej pastorácie, tak je dobré stretnúť sa aj na tej formálnej stránke ako odovzdávať vieru mladým ľuďom, ale je dôležité nezabudnúť ani na tú neformálnu stránku osobných stretnutí, pozvania a možnosti stretnúť sa s veriacimi aj mimo kostola a možno nie priamo len hovoriť o viere a všetkých tradíciách, ktoré sú veľmi dôležité pre vieru a rozvíjajú ju, ale vedieť sa aj potešiť, vedieť sa stretnúť, zasmiať sa, vedieť si vychutnať spoločný guláš a vedieť aj s deťmi, ale aj so seniormi stráviť čas. Práve spoločný čas dokáže vytvoriť prirodzenú bázu, na ktorej môže aj viera prekvitať.“

Na farský deň prišli hlavne rodiny s deťmi. Pre všetkých bol pripravený zaujímavý program. Deti sa mohli zabaviť v kreatívnej dielničke, ktorú im pripravila farníčka a mamina Vladimíra Vilhančeková: „Pre tých najmenších sme si pripravili batolivý koberček a pre tých starších omaľovánky a tiež mali možnosť vytvoriť si rôznymi metódami ovečku, pretože sme ovečkami našej farnosti. Na ďalších omaľovánkach si mohli vyfarbiť Pannu Máriu a týmito výtvormi sme potom vyzdobili vonkajší areál dominikánskeho kláštora. Niektoré deti ešte vytvorili aj pozdrav pre nášho patróna sv. Dominika.“

Do aktivít sa zapojili aj skauti, ktorí pôsobia vo Zvolene. Pre staršie deti si pripravili hry a súťaže. Priblížila nám ich naša farníčka a skautka Janka Janigová: „Pre ešte staršie deti sme si pripravili rôzne hry, napríklad, nosenie vody s lyžičkami. Chalani si boli zahrať aj hokejbal a florbal.“ Popoludní si deti spoločne v pastoračnej miestnosti pozreli animovaný film o sv. Františkovi.

Hoci bol farský deň neformálnym stretnutím rodín a priateľov, jeho hlavnou myšlienkou bolo osláviť sviatok nášho patróna sv. Dominika. Páter Šimon Tyrol nám povedal, v čom nám môže byť práve tento svätec príkladom: „Sv. Dominik je stále aktuálnym svätcom, ktorý bol typický tým, že v noci sa rozprával s Bohom o ľuďoch. Veľmi túžil po tom, aby každý zakúsil Božiu lásku. Cez deň mal veľmi dobrú povahu – tam, kde bol sv. Dominik, tam bola dobrá nálada a rozprával sa s ľuďmi o Bohu, o nesmiernom Božom milosrdenstve a túžbe Boha dotknúť sa srdca každého človeka. Čo aj najviac potrebuje dnešný človek, tak to je osobná skúsenosť s Ježišom. A toto v našej farnosti vnímam, že mnoho ľudí a spoločenstiev prežívajú veľmi intenzívne a silno svoju osobnú skúsenosť so živým Bohom.“

Oslavy patróna farnosti sa ukončili v nedeľu 7. augusta slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval dominikán páter Konštanc Adam, pôsobiaci v Ríme ako sudca.

Autor a foto: Alžbeta Paulíková