V nedeľu 19. 2. 2023 sa opäť po dlhej prestávke konal náš farský karneval. Tento rok sa niesol v duchu „Noemovej archy“. Spolu s viac ako 30 deťmi, ktoré si pripravili krásne masky zvieratiek, sme sa v Arche mohli ocitnúť na chvíľku všetci.

Pre deti boli pripravené obľúbené súťaže, ako tanec na novinách alebo tanec Limbo. Každé z nich si potom v tvorivých dielňach vytvorilo z papiera vlastnú archu, ktorú si spoločne s naším Noemom zavesili na výstavku a nakreslili svoje zvieratko na plagát s Noemovou archou. Zábava pokračovala diskotékou a k výbornej nálade karnevalu prispela najmä detská radosť a ich široký úsmev.

Na záver karnevalu sa vyhodnotila najkrajšia maska zvieratka ale nikto neostal bez odmeny. Deti si domov odniesli medailu a sladké dobroty. Deti a rodičia si dali naozaj záležať na príprave masiek, a preto im patrí veľké poďakovanie. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí pomohli s občerstvením. Najväčšie poďakovanie po Pánu Bohu však patrí aj všetkým animátorom, ktorí sa zapojili do prípravy karnevalu, obetovali svoj čas a priniesli radosť iným.

Karnevalové popoludnie rýchlo ubehlo a my sme si odnášali domov výbornú náladu a pekné spomienky.