Mt 28, 16-20
Slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, našich vierozvestov, ktorí prijali pozvanie Krista, aby išli a učili národy v jeho Duchu a tiež kniežaťa Rastislava, aby prišli k našim predkom. Ich poslanie nebolo len o jazyku a kresťanskej kultúre. To všetko je prostriedok na to, aby si ľudia mohli uvedomiť, že Boh je s nami a pozýva nás, aby sme my boli s ním. Jazyk dáva pochopiť významu a zmyslu. Bez obsahu je jazyk iba prázdnym hlukom. Aj naša spoločnosť po toľkých stáročiach sa do veľkej miery priblížila k načúvaniu tým, ktorí kričia hlasnejšie a komunikujú svoju nespokojnosť a prázdnotu s väčšou nevrlosťou. Vráťme sa k poslaniu objavovať Pravdu, Dobro a Krásu prameniace z Boha, ktoré nerozdeľuje, ale spája.

Pane, pomáhaj nám započuť, že si s nami a daj nám silu byť s tebou.

Fr. Irenej, OP