Jn 19,25-34
Pod krížom stáli okrem iných žien Mária a apoštol Ján. Ján, ktorý bol s Ježišom pri všetkých dôležitých udalostiach – pri uzdravení Jairovej dcéry, na hore premenenia, pri Poslednej večeri, v Getsemanskej záhrade a teraz pod krížom. Mária, ktorá vie, ako sa počal Ježiš a aký bol príbeh jeho narodenia. Mária, ktorá Ježiša sprevádzala počas jeho verejného účinkovania. Pod krížom sa rodí Cirkev a dnes slávime titul Márie, Matky Cirkvi. Sú to Ján a Mária, ktorí nás učia pozerať sa na Krista, stáť pri ňom, vidieť ho očami viery a lásky, v skúškach a okamihoch kríža ho neopustiť a očakávať v dôvere okamih, keď sa prejaví Božia moc v zmŕtvychvstaní a víťazstve nad hriechom a smrťou. Toto odovzdáva Ježiš na kríži nie iba ako osobnú cestu jednotlivcov, ale pre celé spoločenstvo viery: „Žena, hľa, tvoj syn!“ a „Hľa, tvoja matka!“

Pane, uč nás kráčať s tebou vo viere, v nádeji a láske.

Fr. Irenej, OP