Lk 21,12-19

Počas pontifikátu Jána Pavla II. sa novinári často pýtali, prečo svätorečí toľkých mužov, ženy, deti – ktorí akoby neniesli pečať hrdinstva starých svätcov, nezomreli mučeníctvom, nevynikali vzdelaním, nezaložili žiadne spoločenstvo na šírenie viery a iné? Jeho odpoveďou bolo, že hrdinstvom bude žiť kresťanské hodnoty uprostred kultúry dostatku a pohodlia. Hrdinstvom bude obhájiť nádej a lásku prameniacu z viery. Hrdinstvom bude uprostred egoizmu vedieť sa nezištne obetovať. Hrdinstvom bude veriť v zmŕtvychvstanie v malých veciach, aby keď príde čas skúšky, vedeli sme vydať svedectvo aj vo veľkých a rozhodujúcich okamihoch osobného života i života spoločnosti. Ale nájde Syn človeka vieru, keď príde?

Pane, daj nám zápal obetavej lásky v malom, aby sme mohli robiť veľké veci v tvojej milosti.

Fr. Irenej, OP