Medzi namiJn 7, 1-2.10.25-30

Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“

Ježiš regulárnym spôsobom vstupuje do štruktúr náboženského života Židov. V siedmej kapitole je opísaný ďalší židovský sviatok – Stánkov. Jeho náplňou bolo spomínanie a slávenie prítomnosti Boha na púšti počas štyridsaťročného putovania z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme. Evanjelista Ján v prvej kapitole píše, že Boh si rozložil stan medzi nami. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1, 14)

„Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ Ježiš zosobňuje prítomnosť Boha medzi ľuďmi – par excellence – a nie je rozpoznaný. Jeruzalemčania majú zamknuté srdcia. Ježiš je dokonale poslušný Otcovi a úplne slobodný. Sloboda vyvoláva konflikt vonkajší, nie vnútorný. Duchovné poznanie nám môže dať iba Duch Svätý ako dar od Otca.

Fr. Šimon OP