Ukrižovaný - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 15, 9-11

Ježiš hovorí: „Ostaňte v mojej láske!“ Ján Klimak (579-649) upozorňuje, že hovoriť múdro o láske nie je ľahké: „Kto hovorí o láske, hovorí o Bohu. Kto chce slovami vyjadriť jeho hĺbku, podobá sa slepcovi, ktorý rozpráva o farbách.“

Eros má filozofický pôvod. Platón (428 – 347 pred Kr.) v dialógu Sympósium rozpráva najskôr o tom, ako sa láska zrodila. Boh Eros nepatrí medzi pravých nebešťanov, narodil sa z matky Biedy a otca Neba. Bieda nemá nič, ale vidí nebo nad sebou. Túži po niečom dobrom, veľkom, krásnom, po doplnení toho, čo nemá. Teda láska v zmysle túžby po tom, čo sami nemáme. Boha nemôžeme nazvať láska v takomto zmysle.

Na označenie lásky v Novom zákone sa používa Agapé. Pôvodne znamená mať pokojnú myseľ. Kto je pokojný, šťastný, netúži po inom, ale chce sa deliť so svojím šťastím. Boh je láska v zmysle darovania. Stvoril svet nie preto, že by ho potreboval, ale aby mal komu preukazovať dobro. Agapé je láska v zmysle dobra, ktoré sa chce rozdávať.

Fr. Šimon OP