PokojJn 14, 27-31

„Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ Nenechajte sa znechutiť, nebuďte pesimisti, ani porazenými, hovorí Ježiš. V našom srdci má byť miesto jedine na jeho pokoj. Odchádza, ale vráti sa. Pokoj je posledné slovo Ježiša pred svojou smrťou, ale aj prvé slovo po zmŕtvychvstaní.

Skutočný pokoj nie je neprítomnosť vojny, ale ovocie Ježišovho utrpenia a smrti. Ním je odstránený múr nepriateľstva medzi človekom a Bohom. Ježiš nás zmieril s Bohom, dovoľme mu, aby nás zmieril medzi sebou.

„Ja vám nedávam, ako svet dáva.“ Lebo čokoľvek dáva, alebo praje svet, nie je skutočným pokojom, je to nanajvýš zdvorilostný pozdrav, ktorý nič nemení na bytostnom postavení človeka. Keď Ježiš praje pokoj, tak ho zároveň v nás tvorí. Lebo slovo Zmŕtvychvstalého je stvoriteľské.

Fr. Šimon OP