Kristus pri modlitbe - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 11,1-4

V dnešnom úryvku evanjelia Ježiš vystupuje ako učiteľ modlitby. Lekcia, ktorú dáva svojim súčasníkom i nám, je hlboká. Ako prebieha? Prakticky. Ľudia vidia Ježiša, že sa modlí. Jeho osobný príklad modlitby vzbudí v ľuďoch zvedavosť i túžbu: „Pane, nauč nás modliť sa.“

V tejto prosbe sa ukrývajú dve dimenzie. Prvou je, že modlitba je dar, o ktorý môžeme Ježiša prosiť, a zároveň je to úsilie, ktorému sa môžeme učiť a v ňom aj zdokonaľovať. Druhou je odhalenie Ježišovho vnútra a obsahu modlitby: je to dôverný a osobný rozhovor Syna s Otcom; plný úcty a dôvery – keď prosí o to, aby bolo posvätené Otcovo meno, prejavila sa Božia moc a diala sa Božia vôľa; no zároveň vedomý si ľudskej krehkosti a potreby nasýtenia a odpustenia, ktoré má svoju fyzickú rovinu, no zároveň duchovnú.

Pane, nauč nás modliť sa.

Fr. Irenej, OP