Kristus, Panna Mária a Duch Svätý - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 3, 20-35

Žiť s Ježišom nikdy nebolo ľahké, zvlášť jeho najbližším. Počnúc rodinou, končiac apoštolmi. Všetkým spôsoboval nepríjemnosti, zaskakoval ich, desil, dokonca pohoršoval. Z toho dôvodu pripúšťali, že stratil zmysly, alebo že koná pod vplyvom zlého ducha. V istom momente aj jeho matka a príbuzní podľahli čiernej legende a rozhodli sa zastaviť Ježiša pred ďalším konaním. Dnešné evanjelium nám odkrýva príčinu narastajúceho napätia voči Ježišovi. Čoraz zreteľnejšie hovorí o tom, že byť v príbuzenskom vzťahu s ním je málo na dosiahnutie Božieho kráľovstva. Čo je teda potrebné na dosiahnutie Božieho kráľovstva? Byť povolaný Jeho slovom, pestovať vzájomnú osobnú blízkosť. Takéto nároky sa v očiach mnohých javili ako prehnané.

Ježiš chce otvoriť oči zaslepeným, ohlasovať Božie kráľovstvo a v ľuďoch budovať vnútorného človeka.

Evanjelista Marek sa odvoláva k slobodnej vôli Boha, ktorý si vyberá, koho chce, kedy chce a ako chce. V Ježišových príbuzných môžeme vidieť starostlivé osoby, ktorým záleží na nedotknuteľnosti a ochrane Ježiša. Na druhej strane v nich môžeme vidieť osoby, ktoré túžia mať Ježiša pre seba, na vlastný úžitok. Zámerom nie je ukázať nedostatok úcty voči komukoľvek. Hovorí sa o príbuzných Pána, a nie o nejakej konkrétnej osobe.

Markovo evanjelium zvýrazňuje istý odstup Ježiša aj voči Márii, jeho matke. Jeho príbuzní ho išli odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Toto slovo, okrem iných významov, zmyslov zbavený, posadnutý, môže znamenať aj situáciu niekoho, kto je uchvátený Bohom. Ježiš bol tajomstvom pre svoju matku aj príbuzných.

Ostáva neustále tajomstvom aj pre nás. Svätý Ján Zlatoústy (350-407) hovorí, že Ježiš chcel poukázať na to, že jeho matke a príbuzným neplynú žiadne výhody z dôvodu príbuzenstva. Aj oni musia vykonať všetko, čo podľa Božej vôle majú.

Fr. Šimon, OP

Obr.: Kristus, Panna Mária a Duch Svätý – akad. maliar Ladislav Záborský