Mt 14, 13-21

„Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty.“ Ježiš odchádza od zástupu, dopočul sa o smrti Jána Krstiteľa, a preto chce byť sám. Ale zástup mu križuje jeho plány, nedovolí mu byť v samote.

Napriek tomu Ježiš nereaguje zlosťou. Dajte mi pokoj, zomrel mi blízky človek, nevyrušujte ma, mám dovolenku, potrebujem si odpočinúť… Ježiš vždy vidí dobrú vôľu ľudí. Ani v takejto chvíli nemyslí na seba.

Ľudia v Ježišovi hľadajú potešenie, oslobodenie, spásu. Pre Ježiša je najdôležitejší úmysel ľudí, nie svoj. Hoci má dôvod, aby odišiel do samoty, ostáva a sýti ľud, ktorý ho našiel. Ježiš nikdy nevidí v druhom človeku toho, kto ho otravuje alebo mu prekáža, ale toho, kto potrebuje jeho pomoc.

Fr. Šimon, OP