klamstvoMk 7, 14-23

Ježiš vymenúva hriechy, ktoré vychádzajú zo srdca človeka. Medzi nimi spomína i klamstvo. Ale v skutočnosti je každý jeden z vymenovaných hriechov klamstvom, pretože si pri hriechu nahovárame, že nás urobí šťastnejším, že nás uspokojí a naplní. V každom jednom hriechu klameme sami seba. Svedkovia života svätého Dominika hovoria, že sa Dominik po nociach modlieval za hriešnikov, ktorí nedokázali opustiť cestu hriechu, za všetkých, ktorí klamali sami seba, že nájdu svoje naplnenie bez Boha. Niet divu, že jeho rehoľa si zvolila za svoje heslo „pravdu“. Hovoriť pravdu o Bohu a viesť ľudí, aby boli pravdiví voči sebe, teda aby sa vyhýbali hriechu.

Pane, pomôž nám žiť v pravde.

Fr. Damián, OP