ZmrzlinaV pondelok 24. 6. o 16.00 hod. pozývame všetky deti na koncoročnú zmrzlinu, po nej krátke hry pri Hrone a potom spoločná sv. omša. Stretneme sa pred kostolom, môžu sa pridať aj rodičia.

  • Zraz pred kostolom o 16.00 hod.
  • Zmrzlina
  • Krátke hry pri Hrone
  • Sv. omša o 18:00 hod. 

Takto nám bolo minulé roky:

Koncoročná zmrzlina 2023

Koncoročná zmrzlina, poklad a hry

Tešíme sa na stretnutie!