ZmrzlinaV pondelok 20. 6. o 16.30 hod. pozývame všetky deti na koncoročnú zmrzlinu, po nej krátke hry pri Hrone a potom spoločná sv. omša. Stretneme sa pred kostolom, môžu sa pridať aj rodičia.

  • Zraz pred kostolom
  • Zmrzlina
  • Krátke hry pri Hrone
  • Sv. omša o 18:00 hod. 

Tešíme sa na stretnutie!