Centrum pre rodinu (CPR) Banskobystrickej diecézy oznamuje, že Rada pre rodinu KBS v spolupráci s Akadémiou Karola Wojtylu organizujú konferenciu o pastorácii rodín s témou „Pravda lásky a plodnosť pastorácie“: Dar sviatosti manželstva a kňazstva a pravda prinášajúca život. CPR a rada KBS vás na konferenciu srdečne pozývajú!

Konferencia sa uskutoční v pondelok 1. mája 2023 (štátny sviatok) od 8.30 hod. – 16.30 hod. v Dome Xaver v Badíne. Záštitu nad konferenciou prevzal arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady pre rodinu KBS, ktorý vystúpi s príspevkom Miesto kňaza v živote rodiny, miesto rodiny v živote kňaza. Hlavným hosťom bude prof. José Granados zo Španielska s dvoma príspevkami: Manželstvo – nádej pre Cirkev a Kňazstvo – dar otcovstva pre rodiny. Konferencia je určená pre kňazov a aj manželov, ktorí pracujú v pastorácii rodín. Prebiehať bude prezenčne v Badíne ako aj v on-line forme a bude tlmočená.

Rada pre rodinu spustila prihlasovanie pre kňazov na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMvCVUDD5ND8NChfyet5k68ejNlhzq6oHZRKL5BqgEzCsyQ/viewform

Ďalšie informácie sú k dispozícii: https://rodina.kbs.sk/sekcia/podujatia/podujatia-rady-kbs-pre-rodinu/konferencia-o-pastoracii-rodin

Organizátori sa tešia na Vašu účasť!

 

Konferencia o pastorácii rodín - plagát program