Jn 20, 11-18

Evanjelium neopisuje veľkonočné udalosti iba ako stretnutia s nejakým priateľom, ktorý sa vrátil po smrti. Iste, to je rámcom týchto udalostí. Ale zmyslom je čosi oveľa hlbšie. Podstatou opisu tých udalostí je ukázať, kým Kristus je. Tie stretnutia nám majú odhaliť, že je skutočne Bohom. Tajomstvo Kristovej identity bolo témou už pred jeho umučením. Veď on sám sa pýtal apoštolov, čo naňho hovoria zástupy alebo kým je pre nich samých. Ale teraz po vzkriesení niet pochýb, že práve toto je kľúčovou otázkou od počiatku evanjelia. Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom. Na konci evanjelia stojí vzkriesený Ježiš na brehu jazera a nik sa ho už neodváži spýtať, kým je, lebo všetci vedia, že je to Pán.

Pane, daj nám čoraz hlbšie spoznávať, kým si.

Fr. Damián, OP