Kristus Kráľ lásky - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 25,31-46

O dva roky bude tento sviatok sláviť storočnicu. Pius XI. v roku 1925, v jubilejnom roku, nadviazal na Leva XIII., ktorý 20. storočie zasvätil Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Aké nadčasové poslanie skrývajú tieto udalosti? Lev XIII. hovorí, že komu patrí naše srdce, toho poznáme, milujeme a tomu slúžime. Kiež je tým, čo si slobodne vyberáme láska k Bohu a blížnym. A ako vládne Boh? Mocou kríža. On sám povedal, že až raz bude vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahne k sebe. Smrť môže zmariť mnohé ľudské úsilia. Nemôže však zmariť svetlo nádeje, túžbu po spravodlivosti, dôveru lásky, obnovu života – ukrytú v moci kríža a zmŕtvychvstaní. Táto moc je prameňom milosrdenstva, z ktorého raz budeme súdení.

Kriste, pomáhaj mi voliť si lásku k tebe a blížnym, i keď sa zdá, že v tomto svete má navrch iná moc.

Fr. Irenej, OP