Mk 9,38-40
Spoločenstvo učeníkov okolo Ježiša nebolo spoločenstvom ideálnych ľudí. Aj oni podliehali rôznym nerestiam. V dnešnom evanjeliu počujeme o duchovnej žiarlivosti. Ján, ten, ktorého Ježiš tak miloval, zrazu zakazuje iným vyháňať zlých duchov v Ježišovom mene. Akoby si chcel vyhradiť toto právo sám pre seba. Za duchovnou žiarlivosťou stojí veľa sebalásky. Ježiš vypočuje Jánovu sťažnosť, no hovorí mu, že láska prameniaca z Boha je trochu iná ako tá ľudská. Ľudská láska potrebuje výhradnosť, preto sa manželia spájajú navzájom jedinečným putom darovania sa. No Boh nikoho neprotežuje a nikoho nevylučuje. Každý, kto by chcel manipulovať evanjelium za cieľom nejakého osobného prospechu, smeruje k sklamaniu. No každý, kto sa nechá evanjeliom viesť pre dobro svoje a druhých, bude svedkom veľkých znamení, pretože to koná Boh. Odtiaľ pramení Ježišova veľkodušnosť.

Pane, obnov nás svojou veľkodušnosťou.

Fr. Irenej, OP