púšťJn 1,6-8.19-28

V dnešnom evanjeliu trikrát zaznieva otázka adresovaná Jánovi Krstiteľovi: „Kto si ty? Si Mesiáš? Si Eliáš? Si prorok?“ Aké by to bolo pekné, keby mohol Ján povedať áno. Ale on vie, že by to bolo klamstvo. Ján má dostatok lásky k pravde a dostatok pokory, ktorá mu dáva silu povedať nie. Ako ťažko sa niekedy hovorí nie na mnohé vábivé veci. No ako je potrebné mať takúto odvahu. Človek však nemôže mať v živote iba negatívnu víziu, teda povedať, kým nie je. Každý potrebuje mať pred sebou určitý pozitívny cieľ a cestu, ako sa k nemu priblížiť. Preto aj Ján nakoniec odpovedá, že je hlasom volajúcim na púšti. Svätý Augustín v jednej zo svojich homílií pekne hovorí, že je pravdou, že Ján je hlasom, pretože Kristus je Slovom. Takto človek a Boh nachádzajú tú mystickú cestu spojenia a spolupráce.

Pane, daj, aby hlas môjho života dal zaznieť Slovu tvojej božskej lásky.

Fr. Irenej, OP