Jn 8, 31-42

„Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma.“ Ježiš túži po láske, aby mu veriaci človek dôveroval, zdieľal s ním všetko, čím žije, a nič neskrýval. Vieru aj lásku je možné stratiť. Sloboda nie je cieľom, ale prostriedkom na vytvorenie dôvery s Bohom.

Dnešné evanjelium opisuje Ježiša na sviatkoch stánkov v Jeruzaleme. Ústredným znakom týchto sviatkov je obrad vody a svetla. Ako zo skaly vytryskla na púšti voda, tak Ježiš hovorí o sebe, že kto je smädný, nech príde k nemu a On mu dá živú vodu. A ako sprevádzal Izraelitov na púšti v noci ohnivý stĺp, tak Ježiš hovorí o sebe, že je svetlom sveta.

Viera a láska sú celoživotný proces. Je to dielo Boha v človeku, ktoré musí byť opreté o Ježiša, ktorý je stelesneným slovom Otca. Ako voda a svetlo sú nevyhnutné pre život, tak je Ježiš nevyhnutý pre vieru a lásku.

Fr. Šimon OP