Lateránska bazilikaJn 2,13-22

Slávime sviatok posviacky Lateránskej baziliky – chrámu všetkých chrámov, akoby srdca Cirkvi. Nie je to však oslava budovy. Je to oslava miesta stretnutia. Miesta, kde sa Božie slovo – Písmo a Boží chlieb – Eucharistia stretávajú s ľudskými príbehmi konkrétnych ľudí, tak kňazov, ako aj veriacich. Chrám je takýmto miestom stretnutia Boha a človeka v duchu počúvania, slávenia, modlitby a pokoja.

Tým najdokonalejším chrámom bola osoba Ježiša Krista, v ktorej sa božská a ľudská prirodzenosť stretli v jedinečnej jednote vzájomného prijatia. Aby aj Lateránska bazilika zvýraznila tento rozmer, že chrámom je telo človeka, samotná budova stojí na dvanástich pilieroch, do ktorých je vložených dvanásť sôch apoštolov. Aj my, ktorí sme súčasťou apoštolskej tradície, sme pozvaní stávať sa chrámom Ducha Svätého, miestom stretnutia Božieho a ľudského, na Božiu slávu a spásu nás i našich blížnych.

Pane, svätý Dominik podopieral padajúci chrám, pomáhaj aj nám pracovať na obnove Cirkvi.

Fr. Irenej, OP