Ladislav Záborský - Boh a človek v nebeskej bráneMt 9,9-13

Lekári v Ježišovej dobe nemali k dispozícii sterilné prostredie nemocníc a operačných sál. Lekár bol ten, ktorý si vzal svoje veci a šiel za chorým tam, kde bol on. To je pekný symbol kvality viery. Je naša viera taká krehká, že potrebuje sterilné prostredie, aby nebola ochromená? Alebo je naša viera dostatočne silná na to, aby sa priblížila k mnohým chorým a biednym, a tak im nebola len výčitkou, ale kľúčom, ktorý otvorí dvere novej životnej perspektívy spoločenstva s Bohom a prijatia v Cirkvi?

Pane, ty si chodil do chrámu i hodoval s hriešnikmi, pomáhaj nám spájať milosrdenstvo i obetu. (Mt 9,13)

Fr. Irenej, OP