Povolanie sv. Matúša CaravaggioMk 2, 13-17

Povolanie Léviho nie je iba nejakým ďalším povolaním jedného z apoštolov, ktorý má vysvetliť, prečo zrazu Ježiš chodí s dvanástimi. Istým spôsobom tento príbeh predchádza a naznačuje kľúčové tajomstvo našej viery – zmŕtvychvstanie. Ježiš totiž Lévimu vracia hodnotu človeka a on „vstáva“. Mýtnik a vyberač daní nemohol byť vôbec obľúbený, bol považovaný za kolaboranta s rímskym režimom, ktorý bol vnímaný ako okupačná moc. Ako verejný hriešnik sa nemohol úplne zúčastňovať spoločného života a spravodliví židia sa ho stránili. Ježiš mu tak novým povolaním dáva viac, než si možno uvedomuje. Vracia mu dôstojnosť človeka, vracia mu dôstojnosť spoluobčana, prebúdza ho opäť k životu v spoločenstve. Z tohto pohľadu mu Ježiš už teraz ponúka čosi, čím sám bude musieť prejsť – vlastným zmŕtvychvstaním.

Pane, pomôž nám vidieť hodnotu človeka aj v tých, ktorých iní zaznávajú.

Fr. Damián, OP