MáriaLk 1,46-56

Mária dnes spieva Bohu chválospev. Blízkosť narodenia Ježiša, to, ako v prichádzajúcom čase vidí nielen ľudské udalosti, ale tiež Božie činy, ju napĺňa hlbokou radosťou zo starostlivej Božej lásky. Vidí, ako Boh koná veľké veci: povyšuje ponížených, sýti hladných, zaháňa pyšných v srdci, pamätá na milosrdenstvo… Vidí mocnú Božiu ruku, ktorá vyviedla ľudí z egyptského zajatia a priviedla ich do zasľúbenej zeme. Tá istá ruka a jej moc je spojená s narodením Ježiša. Toto všetko je v Máriinom živote dôvod na radosť a na to, aby zaspievala Bohu chválospev. Ponorme sa aj my v tejto blízkej príprave na Vianoce do obrazov dejín spásy, aby sme tak nanovo prežili hĺbku Božej starostlivej lásky, stelesnenú v Ježišovi.

Pane, daj nám oči viery, aby sme videli veľké veci, ktoré neustále konáš pre našu spásu.

Fr. Irenej, OP