malomocníLk 17,11-19

Malomocenstvo bola choroba, ktorá bola infekčnou chorobou, na ktorú neboli v minulosti lieky. Preto malomocní nemohli bývať so zdravými, aby ich nenakazili. Preto aj malomocní z dnešného evanjelia kričia z diaľky na Ježiša. Sú to skoro rovnaké slová, ako kričal slepý Bartimej na kraji cesty pri bráne Jericha: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami.“ Tak ako v Bartimejovom príbehu Ježiš lieči slepého, tak v dnešnom evanjeliu Ježiš lieči malomocných a vracia ich späť do spoločenstva.

Každý z nás môže mať svoje „malomocentvo“, ktoré nás oddeľuje od spoločenstva. No Ježiš prichádza, aby nás uzdravil. Učme sa možno podobne ako východní kresťania, ktorí sa modlia čotky, vyslovovať slová Ježišovej modlitby: „Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“ Možno sa budú diať zázraky a uzdravenia, ktoré dokáže konať jedine Boh.

Pane, nech ti je vďaka za tvoju milosť, ktorou nás privádzaš do spoločenstva s Bohom a blížnym.

Fr. Irenej, OP